Pravilna primjena OPERIL® i OPERIL®P spreja i kapi za nos

Pravilna primjena spreja za nos za djecu

Pravilna primjena kapi za nos za djecu

Pravilna primjena spreja za nos za odrasle

Pravilna primjena kapi za nos za odrasle

NAPOMENA: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.